S ohledem na přijatá opatření vládou ČR se testování vozidel s registrační značkou v předem plánovaných termínech 13. – 14. 3. ve Zlíně a 19. – 21. 3. 2021 v Praze neuskuteční.


Jestliže vývoj pandemické situace bude příznivý, jsou stanoveny předběžné náhradní termíny 24. – 25. 4. ve Zlíně a 30. 4. až 2. 5. 2021 v Praze.

Termíny původní registrace zůstávají v platnosti, pouze dochází ke změně data. Pokud je tedy vůz nyní přihlášen např. na sobotu 10:00 v Praze, registrace mu zůstává a není nutné se registrovat znovu. Testování je vždy platné do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

Testování soutěžních automobilů 2018

Pro informaci uvádíme, že podle sdělení ředitele Odboru provozu silničních vozidel ministerstva dopravy I. Nováka prodloužení lhůty pravidelné technické prohlídky a současně prodloužení platnosti osvědčení o technické způsobilosti uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (dále jen „nařízení“) o 10 měsíců nelze uplatnit na provoz sportovních vozidel, neboť tato sportovní vozidla podléhají testování. V souladu s § 7 odst. 3 vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů, je součástí testování provedení zvláštní technické prohlídky vozidla v plném rozsahu pravidelné technické prohlídky v pověřené zkušebně.

VEŘEJNÝ SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH 2021

Sdílet

O autorovi

Digitální malíř, občasný pisálek, fanoušek italské Lancie, vyznavač kultu skupiny B. Milovník doby, kdy startovní čísla byla přes celé dveře, jména posádek byla vyvedena na předních blatnících, otáčkoměry měly rafiky a podvozky vše nepobíraly. Pravidelný poživatel kávy a benzínových výparů. Rally? Plánování, ztrácení se v mapách, cesty dnem i nocí za poznáváním nových míst i lidí. Celoživotní vášeň. Emoce. Každá vteřina se počítá!

Komentáře