KOWAX Valašská rally ValMez 2021 je zase blíže své realizaci v původním termínu 26. – 28. března 2021. Důvodem této pozitivní informace je udělení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR a souhlas s pořádáním akce mezinárodního významu (seriál European Rally Trophy – Central, šampionát CEZ a MČR v rally).


Podmínky stanovené pro uskutečnění akce

V následujících řádcích přinášíme výňatek rozhodnutí, které řadu neznámých osvětluje:

a) Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu konání této akce potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím „self reporting“ formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě soutěžících a realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných v areálu konání sportovní akce.

b) Všichni závodníci, členové týmu, činovníci a komisaři (dále jen „povinná osoba“) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konáni sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Vzhledem k definici začátku rally platnými SPR 2021 musí tento odběr být proveden počínaje 23. březnem 2021 (úterý) časem 8:01 hod. (tedy ne starší!). Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

c) V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může se tato osoba sportovní akce účastnit pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR neuplynulo více než 90 dní a tato osoba nemá klinické známky onemocnění COVID-19. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu více než 90 dnů, osoba se sportovní akce nezúčastní a bude izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.

d) Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na posádku soutěžního vozu na trati rychlostní zkoušky. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95.

e) Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v areálu po dobu konání sportovní akce.

f) Doprava, ubytování a stravování bude zajištěno odděleně za dodržení platných opatření.

Ročník 2021 bez diváků…

Z této výjimky tedy vyplývá zásadní informace, že se soutěž oficiálně uskuteční bez diváků a všichni účastníci budou muset předložit prohlášení o absolvování PCR testu, který nebude starší více než 48 hodin od začátku soutěže.

Nutnost PCR testů

„Z výše uvedeného tedy vyplývá, že k účasti na letošní Valašce budu nutné PCR testy. Je mi jasné, že tyto testy budou určitou komplikací časovou i finanční pro nás pořadatele i pro účastníky. Ale věřím, že při účasti týmu v počtu šesti osob je částka cca 9 tisíc korun pro posádky akceptovatelná. U posádek nižších objemových tříd jsme startovné nastavili ve výši běžné spíše pro jednodenní závody, a tak při týmové účasti 2+2 se posádky i přes tyto testy stále mohou svézt za rozumných finančních podmínek,“ věří předseda organizačního výboru 39. KOWAX Valašské rally ValMez Jaromír Tomaštík.

V místě soutěže se snažíme vyjednat prostor pro realizaci PCR testů, ale všem (zejména členům týmů) doporučujeme, aby spíše počítali s tím, že si je budou muset zajistit nejlépe v místě trvalého bydliště. Přece jen kapacity v oblasti jsou omezené, ať se vyhneme případným komplikacím. Rozhodný den stanovíme po dohodě s Hygienickou stanicí Zlínského kraje během dvou až tří dnů a bezprostředně zveřejníme v další tiskové zprávě.

Podoba prohlášení („self reporting“) se také objeví v nejbližších dnech na webu v sekci „Soutěžící“. S přihlášenými posádkami budeme průběžně elektronicky komunikovat a řešit jednotlivé technické záležitosti.


Posunutí uzávěrky přihlášek

Vzhledem k této situaci posouváme uzávěrku přihlášek dle článku 3. ZU ze dne 11. března na den 16. března 2021 (o půlnoci), s platbou startovného dle článku 4.2 ZU nejpozději s datem 22. března 2021. Odkaz na přihlášku je rovněž dostupný v sekci „Soutěžící“.

„Prosím tímto posádky, pokud mají zájem na Valašce startovat, o bezodkladné vyplnění elektronické přihlášky tak, abychom byli schopni co nejdříve pracovat aspoň s přibližným počtem startujících a členů týmů. Přihlašování posádek na poslední chvíli bylo v loňském ročníku velkým problémem, který ve svém důsledku zkomplikoval naši práci na hygienických opatřeních. V tuto chvíli jsme ještě nepřeskákali všechny překážky, nicméně věřím, že ty největší máme již za sebou. Věřím, že podle hesla, štěstí přeje připraveným se nám, posádkám i všem zúčastněným podaří letošní Valašku uskutečnit,“ uzavírá výčet aktuální situace Jaromír Tomaštík.

Informačním kanálem 39. KOWAX Valašské rally ValMez 2021 je postupně aktualizovaná internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez.

Sdílet

O autorovi

Digitální malíř, občasný pisálek, fanoušek italské Lancie, vyznavač kultu skupiny B. Milovník doby, kdy startovní čísla byla přes celé dveře, jména posádek byla vyvedena na předních blatnících, otáčkoměry měly rafiky a podvozky vše nepobíraly. Pravidelný poživatel kávy a benzínových výparů. Rally? Plánování, ztrácení se v mapách, cesty dnem i nocí za poznáváním nových míst i lidí. Celoživotní vášeň. Emoce. Každá vteřina se počítá!

Komentáře